Projekty

PROJEKT DOSTĘPNA PRZESTRZEŃ PUBLICZNA

Dom Pomocy Społecznej w Grodzicznie realizował projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pt. „Zakup podnośnika transportowego dla osób z niepełnosprawnościami zamieszkujących Dom Pomocy Społecznej w Grodzicznie”.

Celem projektu było zakupienie podnośnika transportowego, który zlikwiduje bariery oraz zapewni osobom z niepełnosprawnościami większy komfort, bezpieczeństwo w transporcie i ułatwienie wykonywania różnego rodzaju zabiegów pielęgnacyjno – higienicznych. W wyniku realizacji projektu zlikwidowaliśmy bariery w postaci ograniczeń i trudsności w transporcie osób z niepełnosprawnością w Domu Pomocy Społecznej w Grodzicznie. Przyczyniliśmy się do większej dostępności usług, które oferuje Dom podopiecznym, do poprawy kontaktów z innymi współmieszkańcami i w pełni z korzystania z życia codziennego.

Wartość projektu: 5000,00 zł
Wkład Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych: 4000,00 zł
Okres realizacji projektu: 23.11.2023 r. – 31.12.2023 r.