O nas

Dom Pomocy Społecznej w Grodzicznie leży we wsi Nowe Grodziczno w powiecie nowomiejskim. Posiada 54 miejsca statutowe. Przeznaczony jest dla osób przewlekle somatycznie chorych i osób w podeszłym wieku, którym zapewnia warunki godnego i bezpiecznego życia, intymności i niezależności, jak również w dużym stopniu przystosowuje do osiągania jak największej samodzielności.

Od strony południowej budynku znajduje się wejście główne z tarasem i z podjazdem dla osób niepełnosprawnych. Dom posiada zagospodarowane tereny zieleni z traktami spacerowymi . Z tyłu posesji znajduje się urokliwy ogród z altaną, co zapewnia mieszkańcom stały kontakt z naturą.
W placówce znajdują się 22 pokoje mieszkalne 1, 2, 3 – osobowe oraz 2 pokoje mieszkalne 4 – osobowe przeznaczone dla osób leżących. Wszystkie pokoje posiadają domowe wyposażenie.

Dom wyposażony jest w windę osobową .Posiada wymagane systemy przyzywowo –alarmowe i alarmowo –przeciwpożarowe. Na korytarzach zamontowane są poręcze ułatwiające przemieszczanie się osobom mającym trudności w samodzielnym poruszaniu się.

Dom zapewnia całodobową opiekę, pielęgnację i pomoc medyczną (lekarz rodzinny oraz specjaliści: okulista, stomatolog, neurolog, psycholog itp.). Gwarantowane są zajęcia rehabilitacyjne w specjalnie przygotowanym do tego celu pomieszczeniu. Proponowana jest terapia zajęciowa, której celem jest rozwijanie zainteresowań oraz integracja społeczna mieszkańców. Organizowane są zajęcia w ramach ergoterapii, socjoterapii, muzykoterapii, biblioterapii, ludoterapii oraz silwoterapii. Doskonale przygotowany personel, spokojne otoczenie, znakomite warunki bytowe sprawiają, że stworzono idealne miejsce do zamieszkania dla osób, które poszukują kojącej przystani na godną jesień życia.